«Nowo-Aljan un kombinaty» — 25 ýyllyk taryhy bolan kärhana.

Degirmen kombinaty Gazagystan döwleti we Aziýanyň ösüş banky tarapyndan gaýtadan işlenen uny baýlaşdyrmak boýunça taslama ilkinji hatarda goşuldy.

«Granum» uny Italiýanyň we Şweýsariýanyň Ocrim we Buhler degirmen toplumlarynda öndürilýär.

«Granum» un-aş önümlerini taýýarlamak üçin un-aş öndürmegiň standartlaryna we alyjylaryň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli bugdaý uny ulanylýar. «Granum» un-aşlary taýýarlananda harydyň görnüşini, şeýle hem şekilini we tagamlylyk hilini saklaýar.