Kompaniýanyň azyk önümlerini, hojalyk, maliýe we senagat harytlaryny we hyzmatlaryny üpjün etmek pudagynda 150 ýyllyk iş tejribesine eýedir. Kompaniýanyň şahamçalary dünýäniň 70 ýurdunda öz hyzmatlaryny hödürleýär.