WorldFood Moscow azyk sergisi ýylyň esasy wakasy bolup, oňa öňdebaryjy azyk önümlerini öndürijiler we getirijiler gatnaşyp, rus we dünýä azyk harytlaryny hödürleýärler. WordFood Moskow 2017 sergisiniň çäklerinde hil derejesi boýunça “Ýylyň önümi” atly bäsleşikde 2017-nji ýylyň önümi üçin kümüş medalynyň berlendigi barada diplom bilen TM “Granum” sylaglandy.

Bäsleşigiň maksady – bazara ýokary hilli azyk önümlerini çykarmak we öňe sürmekdir.