«Merw» Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (Türkmenistan, Mary şäheri)  bilen gaplandyrylan et önümlerini tabşyrma laýyklykda şertnama baglaşyldy. Kärhana et önümlerini öndürmek boýunça işlerini ýöriteleşdirýär we ýurduň içerki bazarynda öz ornuny ynamly berkidýär.