Halkara dolandyryş we hil standartlary
Dolandyryşyň häzirki zaman tehnologiýasy
Köp ýyllyk tejribe we ynamdar hyzmatdaşlyk
Hyzmatdaşlar üçin arzanladyşlaryň progressiw ulgamy
Netijeli we sazlaşykly logistika

1600 Paýtagt Aşgabatda 1600 söwda nokady

4500 Tutuş Türkmenistan boýunça 4500 söwda nokady

3500 inedördül metrlik ammarlar

100% Ýurduň bölek söwda torunyň 100%-ni eýeleýär

«BNB Group» kompaniýasy

“şu günki gün Russiýanyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň meşhur söwda nyşanlarynyň azyk önümlerini paýlaýyş pudagynda Türkmenistanda öňdebaryjy orunlary eýeleýär.

Hyzmatdaşlar

Söwda bazarynda öz eýeleýän ornuny güýçlendirmek üçin “BNB Group” kompaniýasy azyk, süýt, un önümlerini, ösümlik ýaglaryny we tiz taýýarlanýan harytlaryň paýlanyşygyny amala aşyrýar.

Habarlar

11.04.2018 “MFT” (Maks Food Technology)
“MFT” (Maks Food Technology) söwda nyşany organiki şireleriň we gönümel sykylan nektarlaryň, tomat souslarynyň we gök önüm ikrasynyň düregeýini alamatlandyrýar.
06.03.2018 “Gulfood-2018”
“BNB Group” kompaniýasynyň wekilleri fewral aýynyň 18-22 günleri aralygynda öndüriji kompaniýalar bilen tanyşmak we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak maksady bilen sergi merkezine bardylar.
11.01.2018 «Merw» Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistan
«Merw» Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (Türkmenistan, Mary şäheri) bilen gaplandyrylan et önümlerini tabşyrma laýyklykda şertnama baglaşyldy.
07.12.2017 ТМ “Granum” - kümüş medalynyň eýeleridir. WorldFood Moscow azyk sergisi
WorldFood Moscow azyk sergisi ýylyň esasy wakasy bolup, oňa öňdebaryjy azyk önümlerini öndürijiler we getirijiler gatnaşyp, rus we dünýä azyk harytlaryny hödürleýärler.
25.11.2017 ТМ «GRANUM» KYSYMLY ŽAÝMA
2017-nji ýylyň iýulynda “Nowo-Aljan degirmen kombinaty” JÇJ-de milli tagamlaryň düzümini öndürmek boýunça liniýa badalga berildi.
25.11.2017 ТМ «GRANUM» dillerçiligi
«BNB Group» kompaniýasy 2017-nji ýylyň iýulynda “Nowo-Aljan degirmen kombinaty” JÇJ bilen “GRANUM”.
25.08.2017 Открытие сайта
Рады приветствовать Вас на нашем сайте. С вопросами и предложениями обращайтесь на почту info@bnbgroup.biz или через контактную форму.

Swyazyn gornusi

Habarlaşmak üçin

Türkmenistan, Aşgabat ş.,2127-nji köçesi, 96-njy jaý.

  • Tel.: +99362697306
  • Faks: +99312224279
  • Email: info@bnbgroup.biz